Medan blåsippor och tussilago slår ut i sin efterlängtade prakt på land går vårens stora blomning i våra hav och sjöar oss människor ganska omärkt förbi. Vårblomningen i våra hav är dock den viktigaste och den största blomningen under året och tittar man närmare på den i ett mikroskop så är den minst lika vacker som en blåsippsbacke.

– Vårsolen är startskottet för produktionen både på land och i havet, berättar Helena Höglander från Stockholms universitet som studerat växtplankton under hela sin forskarkarriär. De mikroskopiska algerna tar under vårblomningen upp näringen som har ansamlats under vintern och förökar sig snabbt i vårsolen. Dessa utgör sedan en livsviktig föda för allt annat liv i havet.

Klimatförändringen har gjort att vårblomningen numera startar en hel månad tidigare än runt millenieskiftet. Det kan leda till minskad intern belastning i vårt övergödda innanhav enligt finska forskare. Eftersom djurplankton också gynnas av högre vattentemperatur under vinter och vår blir tiden då både djurplankton och alger finns i samma vatten längre under år med milda vintrar. Resultatet är att djurplanktonet hinner äta en större del av algerna.

– Våra resultat tyder på att vi kan vänta oss längre överlappande faser bland alg- och djurplanktonen och att de kommer att ske oftare. Mängden växtmassa som sjunker till botten minskar och det bör ha en positiv effekt på havsbottens syrenivå i framtiden, menar växtplanktonforskaren Tobias Tamelander vid Helsingfors universitet.