Torsken i östersjöns västra bestånd är starkt hotad. Tillväxten har aldrig varit sämre. De flesta torskarna är bara omkring 30 centimeter eller mindre och mängden könsmogen fisk ligger på kritiskt låga nivåer. För att ge beståndet en chans att återhämta sig enades EU:s fiskeministrar om att förlänga förbudet för torskfiske i västra östersjön under den viktiga lekperioden, från 1 februari till 31 mars.

Nu har danska och tyska myndigheter gett sina yrkesfiskare grönt ljus att fortsätta tråla upp torsk även under fredningsperioden. Besluten gäller visserligen fiske efter plattfisk, men i praktiken kommer även torsk att fångas. Danmarks miljöminister skyller åtgärden på Tyskland, som var först med att tillåta fiske av plattfisk under torskens lektid. Men eftersom den danska kvoten för rödspätta är nio gånger större än den tyska får Danmarks beslut betydligt värre följder.

– De trålar som används för plattfisk får dessutom vara mer finmaskiga än de som används för torsk. I praktiken ökar därför risken för att få upp mer av riktigt små torskar, som ligger under minimimåttet och ännu inte har blivit könsmogna, säger Gustaf Almqvist, fiskeriexpert vid Stockholms universitets östersjöcentrum.