Forskare har upptäckt en minskning i mängden löst syre i världshaven. Genom att studera olika mätningar som gjorts från 1960 till 2010 kan de visa att syrehalterna minskat med två procent världen över. Det är en förväntad effekt av klimatförändringarna som kan få stora konsekvenser för marina djur och växter. Effekterna var som störst i Stilla havet, men procentuellt verkar Arktiska oceanen vara mest drabbad. Det är också här som klimatförändringarna är som allra störst.

Den viktigaste orsaken till att klimatförändringarna ger minskande syrehalter är förändringar i temperatur. I varmare vatten löser sig mindre mängd syre. Ett annat skäl är att uppvärmningen ger en kraftigare skiktning av vattnet, vilket gör att det översta, syresatta skiktet inte blandas ner till djupare skikt. Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, anses vara en viktig pusselbit i att skapa en bild av klimatförändringarnas effekter på global skala.