I höstas fick Länsstyrelsen i Blekinge tips om en vrakindikation där äldre kartor anger vraket Blekinge. Länsstyrelsen gav Statens maritima museer, där Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vasamuseet ingår, i uppdrag att göra en slutgiltig bedömning. Marinarkeologiska undersökningar visar att vraket med största sannolikhet är skeppet Blekinge.

– Skeppet Blekinge kan ha ställts medvetet på botten för att användas som blockhus. Kanondäcken ovan ytan användes då som kanonplattformar för att försvara örlogshamnen. En provisorisk lösning då man inte hade råd med försvarsanläggningar, på grund av dåvarande kung Karl XII:s kostsamma krigståg, berättar Jim Hansson.

Vraket är till stora delar dolt i ett tjockt dylager som verkar opåverkat av sjöfarten i hamnen. Ett tiotal spant sticker upp ur dyn, och en del timmer, som bottenstockar och bordläggning, ligger löst på botten. Fler vrak har hittats på utsidan av stenpiren i hamnen. Troligtvis har dessa vrak bidragit till att vraket Blekinge behållits någorlunda intakt. De andra vraken har hämmat vattenutbytet i hamnen, och därigenom bidragit till att vraket täckts av konserverande dy.

- De nedre delarna av vraket är förmodligen relativt intakta. Med ganska enkla undersökningar skulle vi kunna ta reda på vad som finns i dyn. Kanske kan vi hitta spår av verksamheten ombord på skeppet och annat av stort historiskt värde, säger Jim Hansson, som hoppas att detta kan bli grunden till ett framtida marinarkeologiskt forskningsprojekt.