Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av världens ledare i FN:s regi. Målen ska vara uppnådda senast 2030 och syftar till att göra framsteg inom en rad områden, såsom hälsa och utbildning, jämställdhet och en hållbar miljö.

Ett fyrtiotal svenska myndighetschefer nu antagit en gemensam avsiktsförklaring om arbetet med Agenda 2030. Myndigheterna har tillsammans expertkunskap om den hållbara utvecklingens samtliga tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga, och lovar att integrera dessa i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag.

– Genom att samla en grupp myndigheter på det här sättet blir vi en stark samarbetspart för regeringen, den nationella Agenda 2030-delegationen och andra aktörer som är kopplade till denna fråga. Med våra olika kompetenser och erfarenheter kan vi knyta samman svenska aktörers arbete med det som görs internationellt, säger Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe.