Sedan 2011, då forskningsfartyget Argos togs ur drift, har Sverige inte haft ett eget oceangående forskningsfartyg. Istället har fartyg lånats in från Finland och Danmark. Nu har avtal skrivits mellan SLU, som kommer att äga fartyget, och det spanska varvet Armos som fått i uppdrag att bygga fartyget. Fartyget kommer att vara vara extremt tystgående och ha minimal bubbelbildning vid framfart, för att inte skrämma fisk vid provfisken och ekolodsundersökningar. Sjöfartsverket kommer att ansvara för drift och underhåll, och fartyget beräknas vara klar 2019.