- Att livsmedelsproduktionen ska öka och utvecklingen ska vara hållbar i hela landet samtidigt som miljömålen nås låter som bra mål, säger Annika Svanbäck, forskare vid Stockholms universitets östersjöcentrum.
- Ett miljömål som är viktigt för östersjön är ”ingen övergödning”, och livsmedelsproduktionen är viktig i det sammanhanget. Det ska bli spännande att se vilka åtgärder som presenteras för att nå målen. Exempelvis skulle åtgärder som ökar balansen mellan djurhållning och växtodling kunna öka förutsättningarna för minskat växtnäringsläckage, fortsätter Annika Svanbäck.

Många välkomnar livsmedelsstrategin, men samtidigt saknar man konkreta strategier för hur de övergripande målen ska uppnås.
- Det som nu presenterats innehåller få tydliga ställningstaganden och åtgärder inom matpolitiken och vi hade förväntat oss ett större politiskt mod för att få en tydlig strategi på området, säger Anna Richter, Världsnaturfonden.