Stora delar av dehittills oupptäckta oljereserverna på jorden uppskattas finnas i Arktis. Att havsisen nu smälterpå grund av klimatförändringen ger nya exploateringsmöjligheter. Men det finns inget säkert sätt att hantera ett större oljeutsläpp. Om olyckan är framme är risken stor att de känsliga arktiska ekosystemen förstörs och därmed även grunden för matförsörjningen för både lokalbefolkning och urfolk.
- Att bryta olja och gas i Arktis är det sista vi borde tillåta om vi ska stoppa klimatförändringarna. Inte enbart fortsätter vi då att ta upp de fossila resurser som vi måste sluta använda, vi riskerar också vår främsta stabilisering av klimatet om vi förstör isarna, säger Tom Arnbom, arktisexpert på Världsnaturfonden.