Utvärderingen visar att fiskefria områden är en effektiv åtgärd för att stärka försvagade bestånd, visar en ny studie från SLU, institutionen för Akvatiska resurser. De positiva effekterna av fiskeförbuden syns både för bestånd där yrkesfisket stått för merparten av fångsterna, som torsken i Kattegatt, och för kustfiskarter som gös, gädda, sik och hummer där fritidsfisket stått för merparten av fångsterna. - Det blir mer fisk helt enkelt, berättar Ulf Bergström, ansvarig forskare. Detta visar att fisket på de här bestånden tidigare varit så omfattande att det påverkat både antalet fiskar och storleken på fiskarna.