Från och med årsskiftet kommer tonfiskburkar från Abba att förses med en kod som gör det möjligt för kunder att spåra varifrån tonfisken kommer. det kommer att gå att få insyn i hela kedjan, från platsen där fisken fångats, fångstmetod, och till namnet på kaptenen på fiskefartyget.