Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill ha en bred förankring när det gäller havsplaneringen, och bjuder därför in till diskussion kring de första skisserna. "Det är många olika intressen som ska samsas i havet – exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft och försvar. Dessutom behöver vi säkra ett levande hav med växter och djur. De flesta verksamheter kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra är oförenliga" säger Thomas Johansson, chef för havsplanering och maritima frågor på HaV. Många är spända på vad planerna kommer att innehålla, och hur man kommer att väga olika intressen mot varandra.