"Regeringen är tydlig med att klimatutmaningen är en av de högst prioriterade frågorna, och att det också ska avspeglas inom akademin. Ur vårt perspektiv är det mycket välkommet. Kunskapen om de marina ekosystemen och havens biologiska mångfald spelar en helt central roll i klimatarbetet både nationellt och globalt", säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets östersjöcentrum.

Regeringen vill även fortsätta att satsa på de strategiska forskningsområdena som inrättades 2009, och där bland annat hav och klimat stått i fokus inom forskningsprogrammet EcoChange. "Det är mycket glädjande" säger Agneta Andersson vid Umeå universitet, vetenskaplig koordinator för EcoChange. "Vi har byggt upp en stark forskning inom programmet, och får nu möjlighet att vidareutveckla verksamheten på internationell nivå".