När temperaturen stiger och nederbörden ökar kommer avrinningen från land och vattendrag att öka. Det gör att salthalten minskar, och tillsammans med varmare ytvatten kommer detta att gynna sommarblommande cyanobakterier, eller blågröna alger som de också kallas. Vårblommande växtplankton, som utgör viktig föda för djurplankton, kommer däremot att missgynnas. Det visar en ny doktorsavhandling från Linnéuniversitetet, som försvaras på fredag och som gjorts inom forskningsprogrammet EcoChange.

"Det här är en viktig pusselbit i vår uppbyggnad av kunskap kring effekterna av klimatförändringarna", säger Agneta Andersson, professor vid Umeå universitet och koordinator för EcoChange. "Klimatförändringarna kommer att slå olika i olika delar av Sveriges havsområden, och information av detta slag kan vara mycket viktig för vår havsmiljöförvaltning."