Oroande figurer och bilder kommer från forskare och organisationer som arbetar med klimat- och isövervakning i Arktis.

”Det stora snöovädret i Sverige härom veckan sammanföll med ovanligt starka sydvindar över Barents hav”, säger Johan Nilsson, oceanograf på Stockholms universitet. ”Vindarna förde med sig mycket värme in i Arktis och är en bidragande orsak till att istäcket nu är rekordlågt för årstiden. Ytterligare en orsak, och mer oroande på längre sikt, är att mycket av den gamla och mer stabila isen har försvunnit under de senaste åren.”

En ny animering från Nasa visar hur den gamla isen i stor utsträckning försvunnit sedan 1989 och fram till i år. Nybildad is smälter mycket snabbare än gammal. Utan ett skyddande istäcke värms mer av vattnet upp under sommaren, vilket får konsekvenser under hösten, när istäcket normalt ska breda ut sig igen.

”Det blir en självförstärkande spiral, där allt mindre is ger allt varmare vatten och följaktligen ännu mindre is. Uppvärmningen av Arktis går allt snabbare, och havsisminskningen följer tyvärr det värsta scenariot i IPCC:s klimatrapport”, avslutar Johan Nilsson.