EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Igår kom regeringens första beslut om hur Sverige ska agera för att minska sin förbrukning. Förslaget går ut på att alla som tillhandahåller plastkassar måste informera kunderna om plastens miljöpåverkan och fördelar med andra alternativ.
"Jag är övertygad om att detta informationskrav kommer att följas av fler och skarpare förslag inom kort", säger Marie Löf, ekotoxikolog från Stockholms universitet som arbetar med plastens påverkan på havsmiljön.
"Mycket av plastskräpet hamnar för eller senare i sjöar och hav där det kan skada havslevande djur, som sjöfåglar, däggdjur och havssköldpaddor. Och när skräpet bryts ner till mindre partiklar och blir mikroplast kan betydligt fler arter få i sig det och ta skada. Dessutom är det inte hållbart att använda olja för att producera plast som inte återanvänds eller återvinns i den utsträckning som vi gör idag, avslutar Marie Löf.