Det avtal som nu tecknats för skydd av Rosshavet gör att fisket förbjuds eller begränsas eller helt. 72 procent av området blir helt skyddat från fiske, i övriga områden kommer det att vara tillåtet att ta upp fisk för forskningssyften. I området opererar en rad fiskeflottor, och under flera år har frågan tagits upp för omröstning. Beslut har krävt konsensus, och tidigare år har Ryssland satt sig emot. Rosshavet förväntas bli reservat från och med december 2017. I området finns en unik marin biologisk mångfald med bestånd av pingviner, sälar, valar, sjöfåglar och fiskar.