Enligt Christer Larsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, så har Sverige varit långsamma med att komma igång med arbetet. Ett av de områden man nu kommer att börja med är Måseskär utanför Lysekil. Området är ett av Sveriges mest frekvent nyttjade fiskevatten, både för fiske av skaldjur och torsk, men där ligger flera fartyg som sänktes under andra världskriget. Området är klassat som "olämpligt för fiske" av Sjöfartsverket, eftersom man redan på 1990-talet hittade förhöjda halter av arsenik i bottensedimenten. Förekomst av arsenik är kopplat till kemiska stridsmedel, eftersom arsenik användes som konsistensgivare i exempelvis senapsgas. Havs- och vattenmyndigheten kommer nu att göra analyser av fisk och skaldjur fångade inom området. I och med att området ligger utanför svensk zon ligger beslutet om eventuellt fiskeförbud på EU-nivå.

På bilden vraket Skytteren som ligger väster om Måseskär. Hennes sista uppdrag var att frakta krigsmateriel till de allierade under andra världskriget. Sänktes av den egna besättningen sedan fartyget beskjutits av tyska örlogsfartyg. Hur mycket olja som fanns ombord är okänt, men för några år sedan upptäcktes oljefläckar på ytan i närheten av positionen där Skytteren ligger.