I Sverige är det förbjudet att sumpa levande, importerade humrar i havet. Men det är svårt att övervaka ett sådant förbud och troligen har de amerikanska humrar som hittills hittats i svenska vatten rymt eller slängts levande i havet. Den amerikanska hummern kan sprida sjukdomar och bilda hybrider med europeisk hummer. Det finns också en risk för att sjukdomar och parasiter ska spridas till andra skaldjur än hummer, exempelvis krabbtaska och havskräfta. Den kan exempelvis bära på en bakteriesjukdom som är 100 procent dödlig för europeisk hummer. EU:s beslut innebär att Sverige måste hitta andra sätt för att förhindra fortsatt spridning av amerikansk hummer i svenska vatten.