Från och med idag är hummerfisk tillåtet, och många yrkesfiskare och fritidsfiskare har lagt ut sina tinor. Men hummerbeståndet är inte i så gott skick som man tidigare trott. En jämförelse med historiska data visar att vattnen skulle kunna innehålla betydligt fler humrar än idag. Havs- och vattenmyndigheten kommer därför att se över reglerna för hummerfisket, med målet att minska antalet humrar som fiskas upp. De nya reglerna kommer att införas under nästa år.