Plastpartiklar tillsätts i tandkrämer, tvålar och hudprodukter. En stor del av partiklarna tar sig genom reningsverken och hamnar i havet, där de äts av små djurplankton och sen vandrar uppåt i näringskedjan. I Sverige är det fortfarande tillåtet att tillsätta plast till kosmetika och tandkrämer, men i Storbritannien har regeringen för avsikt att införa förbud mot plasterna från 2017.