Havet är en gemensam resurs där många intressen ska samsas. Vi är beroende av havet på många sätt, men nyttjandet måste göras på ett genomtänkt och hållbart sätt. EU:s medlemsstater arbetar med att upprätta nationella planer för sina områden, och för att underlätta samordningen mellan länder har en plattform i form av en webbsajt upprättats. På sajten finns information om de olika ländernas arbeten med havsplanering, och förhoppningsvis kommer plattformen att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan länderna.