Kommissionen föreslår att fiskekvoterna ökas för sex av de totalt tio fiskbestånden. I två områden föreslås minskningar, och när det gäller torsk vill kommissionen vänta på mer underlag. Kommissionen pekar på att förslaget kan öka både vinsten och sysselsättningen i östersjöns avrinningsområde. Röster höjs dock för att förslaget är kortsiktigt, och att man inte tagit tillräcklig hänsyn till forskarnas råd när det gäller fiskpopulationerna.