Den globala produktionen av plast beräknas sexdubblas inom de närmsta decennierna, och redan nu är det påtagligt att insamlingssystemen inte fungerar. I tydliga kartor och annan grafik visas problemets omfattning, orsaker och konsekvenser, liksom de åtgärder som vidtagits. Hur många, och vilka, djurgrupper som trasslat in sig i plast eller fyllt sina magar med skräp exempelvis. All grafik är baserad på trovärdiga källor, och de får användas fritt i icke-kommersiella sammanhang. Högst användbara för olika presentationer.