Sannäsfjorden är en liten skyddad äkta tröskelfjord strax norr om Grebbestad med begränsat vattenutbyte där det i stort sett saknas utsläpp från industri, biltrafik och stadsmiljö. Den största föroreningskällan i fjorden är den stora fritidsbåtflottan. Fjorden utgör därför ett naturligt laboratorium för att kunna studera föroreningseffekter från just fritidsbåtar. I juni innan båtsäsongen tagit fart sattes burar med ostron och blåmusslor ut vid sammanlagt 14 mätstationer i området. Genom att koncentrera sig på ett litet område med en tydlig signal från just fritidsbåtar hoppas man kunna få tydliga och lättolkade resultat. "Vi använder Sannäs och Grebbestad som modellområde för att få ny unik kunskap och skapa verktyg som sedan är användbara för hela Sverige och Skandinavien", berättar Kjell Nordberg, som är projektledare och professor vid institutionen för marina vetenskaper.