Satsningen på ett östersjöhus har kunnat genomföras tack vare medel från bland annat stiftelsen Baltic Sea 2020. När idén om Skansenhuset föddes föll det sig naturligt för stiftelsen att hänga på. "Ska man göra något liknande ska det vara på ett ställe som ligger centralt, som har en kulturarvskoppling och som besöks av många människor. Därför var Skansen det bästa stället", säger Conrad Stralka, verksamhetschef för Stiftelsen. Arbetet med innehåll i utställningar och akvarier sker i nära samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. De står för faktakunskaper och ska se till att innehållet är relevant och uppdaterat. Huset kommer vara en plats dit alla kan gå för att lära sig mer om östersjöns unika miljö, få grepp om den svåra situation som havet befinner sig i och ta reda på vad vi tillsammans kan göra för att vända utvecklingen i östersjön i positiv riktning.