Som ett led i att förbättra situationen för den europeiska ålen uppmanas konsumenter att alltid fråga om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer. Om man misstänker att ålen är olagligt fiskad bör man kontakta länsstyrelsen. Kampanjen drivs under augusti månad, och riktar sig till såväl vanliga konsumenter som personer inom restaurangbranchen. Miljösamverkan Sverige är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.