Artrika klippstränder i östersjön har i stort sett alltid sin grund i blåstång. Blåstången sätter sig fast på klipporna, och skapar en gynnsam livsmiljö för många andra arter. Andra alger växer på blåstången, och smådjur betar på växtligheten. Men stora områden är påverkade av övergödning, vilket ökar påväxten på tången. Normalt sett skulle snäckor och andra smådjur beta ner påväxten, men dessa djur klarar inte av den ökande temperaturen. I slutändan kan därför kombinationen av övergödning och klimatförändringar få mycket negativa konsekvenser för den viktiga blåstången. En forskargrupp från Kiel i Tyskland har genomfört studier där man utsatt tången för både ökande näring och ökande temperaturer.