Forskaren Ellen Schagerström berättar i Naturmorgon om smaltången, som bara finns i Bottenviken. Och om den honplanta som klonat sig så framgångsrikt att hon finns representerad längs 550 kilometers kust.