Vattenloppan har sedan 1990-talet spridit sig från Kaspiska havet till större delen av östersjön. Rovvattenloppan äter många av de naturligt förekommande djurplanktonarterna, och konkurrerar med fisk och andra djurplanktonätande djur om födan. Den kan också ställa till med stora besvär när den fastnar i fiskeredskapen. I Bottniska viken verkar den stöta på patrull i gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Nu visar en studie inom forskningsprogrammet EcoChange att klimatförändringarna kan leda till att barriären för spridning norrut rivs, vilket kan få stora konsekvenser för ekosystemet i Bottenviken och fisket.