ålbeståndet har rasat sedan 1980-talet. För att rädda den europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en nationell ålförvaltningsplan. För Sveriges del är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för arbetet med den svenska planen, och Kustbevakningen utför fiskekontroller. ålfiske är, med vissa undantag, förbjudet, men i Blekinge gör Kustbevakningen ständigt nya upptäckter av olagligt ålfiske. För att ålen ska ha en framtid krävs att det olagliga ålfisket upphör.