Uttrar från hela landet har analyserats av Naturhistoriska riksmuséet avseende halterna av det miljöfarliga ämnet PFOS. Forskaren Anna Roos är förvånad över att halterna inte minskat, eftersom ämnet fasats ut ur produktion i Sverige. PFOS, som tidigare använts i exempelvis brandskum, är extremt hållbart. Det bryts ner långsamt, vilket kan förklara varför halterna inte minskat som förväntat. I djurförsök har denna typ av ämnen visat sig vara både hormonstörande och cancerframkallande. Vad PFOS har för effekt på uttrarna är inte känt.