Det nya isgående fartyget är 24 meter långt och 7 meter brett. Det har toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom avancerade geofysiska instrument. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer ger det nya fartyget utomordentlig funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område än vad som tidigare varit möjligt, berättar Lena Kautsky som varit djupt involverad under hela byggprocessen. Just nu byggs ytterligare två stora forskningsfartyg i Sverige.