På endast fem år har volymen av miljöcertifierade fisken fördubblats, och utgör idag 10 procent av allt kommersiellt fiske världen över. En ny rapport visar att miljöcertifiering också har positiva effekt på fiskbestånden. I norra Europa har exempelvis biomassan hos de miljöcertifierade fiskena ökat mer än biomassan hos de icke certifierade. Miljöcertifieringen har även andra positiva effekter, såsom minskad bifångst.