Nånting har hänt med hela systemet. Vid millennieskiftet hade fem procent av Egentliga östersjöns bottnar så låga syrehalter att bara bakterier kunde förekomma där. Nu är vi uppe i 15 procent. Orsaken är framför allt utsläpp av fosfor från länderna runt östersjön, som under många år lagrats i bottensedimenten. Den lagrade mängden fosfor är gigantisk, och kommer enligt Lars Andersson att påverka östersjön under lång tid framöver.