I mars publicerade Greenpeace en rapport som visade på stora negativa effekter av trålfiske på det marina ekosystemet. Den överenskommelse som nu skrivits under av en rad stora fiskproducenter säger att fisket inte ska utvidgas till hittills orörda områden i Barents hav. Företagen kommer, tillsammans med norska myndigheter, att utreda vilka orörda områden som är känsliga för trålning.