Hanöbukten har varit i fokus för många undersökningar sedan 2011, då det uppmärksammades att något verkar vara fel. Fiskförekomsten var tidvis låg, vattenkvaliten dålig och fiskare hade sett sårskador på den fångade fisken. I en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten har man försökt utreda sambandet mellan fiskens hälsotillstånd och vilka miljögifter den utsätts för.