Ett ökat inslag av sjömat kan bidra till mer uthållig kost, speciellt om sjömat ersätter kött. Det vore bra- både för vår egen och för planetens hälsa. Men idag blir högst en femtedel av fisk som fångas i svenska vatten mat. Samtidigt är uppemot 80 procent av den sjömat vi äter inom EU och Sverige importerad. En framtida märkning av ”Svensk sjömat” borde förknippas med vetenskapligt förankrade fiskekvoter, skonsamma fiskemetoder, miljösmarta odlingsformer och efterlevnad av regler.