I en varm miljö kräver kroppen mer syre för att upprätthålla sina funktioner. Tidigare forskning har pekat på att den maximala förmågan att transportera syre försämras hos fiskar som lever i varmare vatten. Forskaren Erik Sandblom har dock visat att abborrarna som levervid högre temperaturer anpassar sin syreupptagningsförmåga till den varmare miljön.