Ett område i Kattegatt har sedan flera år skyddats från bottentrålning, vilket haft mycket god effekt på bottnarna. Berörda vattenråd, kommuner och länsstyrelser arbetar för att ett formellt skydd ska etableras. Regeringen är positiva till detta, men skyddet hotas av det bilaterala avtal som svenska och danska fiskeriministrar håller på att omförhandla. Avtalet innebär att det nu helt stängda området eventuellt kommer att öppnas upp för bottentrålning igen.