I vissa områden mår torsken sämre än i andra. Enligt guiden så ska man undvika att fiska torsk från västra östersjön, medan man ska vara försiktig om man fiskar den i östra östersjön. – Fiskguiden är ett viktigt verktyg för att göra mer miljövänliga och hållbara inköp av fisk och skaldjur. Både konsumenter, fiskbranschen och restaurangerna har stor makt att påverka, säger Inger Melander, sakkunnig i fiske och marknad på WWF i ett pressmeddelande. De olika markeringarna en fisk kan få är röd, gul eller grön. Rött ljus betyder ”låt bli”, gult ljus betyder ”var försiktig”, och grönt ljus betyder ”ät gärna. Dessa nivåer är baserade på kriterier från WWF. Dessa är; hur bestånden mår, om kontrollen och förvaltningen är hållbar, och hur fisket påverkar ekosystemet. Fiskguiden har producerats av WWF sedan 2002 och getts ut totalt 10 gånger. Sedan den första fiskguiden har torsken gått från rött till grönt ljus, för att sedan nu gå tillbaka till rött igen. I år så har sex av tio arter nått upp till grönt ljus. Det röda ljuset har välkomnats av både fiskare och forskare runt om i landet.