Enligt den årliga rapporten från Helcom så har utsläppen som observerats från flyg minskat stadigt under 2000-talet, och har nu nått sina lägsta nivåer någonsin. Det är även storleken på utsläppen som minskat. Totalt 82 oljeutsläpp påträffades i östersjön under 2015, där 98 procent av dem täckte en yta på mindre än 1m3. Dock så varnar rapporten om att hälften av utsläppen nu alltså är icke-oljebaserade, vilket inte spåras och regleras på samma sätt som olja i östersjön. Detta kan ses som ett hot mot östersjön. Antalet flygtimmar i övervakningssyfte från Helcom-medlemmarna har minskat under de senaste två åren, från ett snitt över 4500 flygtimmar per år, ner till 4000 flygtimmar per år de senaste två åren. Detta kan vara en förklaring till att mindre utsläpp märks, enligt rapporten.