Om några år införs regler som säger på att fartyg ska reducera kväve med 70 procent och fosfor med 80 procent i avloppsvattnet innan det får släppas ut i havet. Under vintern har Oden testkört ett nytt reningsverk ombord och provtagningar visar att med 80 personer ombord uppfyller hon kraven med god marginal. Det vatten som släpps ut i havet, efter att ha passerat fartygets reningsanläggning, har en utsläppsnivå som kan jämföras med ett kommunalt reningsverk på land.