Om dagen befinner sig prickfiskarna (Myctophidae) nere i mörkret på 300-1500 meters djup. Men varje natt vandrar de upp närmare havsytan för att äta djurplankton. Förutom att de utgör viktig föda för större fiskar och djur, så gör deras vertikala dygnsvandring att kol från ytan snabbt når ner till djupare ekosystem. Som människoföda är prickfiskarna tämligen ointressanta, men däremot är man rädd för att de ska fiskas för hårt i jakten på billigt foder till fiskodling, gris- och kycklinguppfödning. I USA införs nu ett förbud mot att fiska en rad olika så kallade foderfiskar, inklusive prickfiskar, längs hela den amerikanska västkusten.