Forskarna studerade vad som händer när olika populationer av arten tånggråsugga utsätts för försurning. Det visade sig att det fanns stora skillnader mellan de olika populationerna, både med avseende på hur försurningen påverkade individernas ämnesomsättning och de reglerar salthalten i kroppen. En annan viktig slutsats av studien är hur viktigt det är att använda flera populationer i den här typen av forskning, eftersom resultaten från en population inte alltid är representativ för hela arten. Under våren ska en liknande studie göras på Nordhavsräka.