Med rekordlåga grundvattennivåer riskerar Gotland att stå inför vattenbrist. Därför bygger man på östra sidan av ön en avsaltningsanläggning som ska trygga vattenförsörjningen för cirka 2 000 personer. Christian Baresel, vatten-och avloppsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, anser dock att avsaltning som metod är onödigt resurskrävande och han varnar för de miljöproblem som kan uppstå om man pumpar tillbaka restprodukten, en koncentrerad saltlösning, till havet. Eftersom saltlösningen är tyngre än havsvattnet sjunker den till botten och kan störa livet där. I Medelhavet och Persiska viken har kilometerlånga kuststräckor förstörts på grund av stora avsaltningsverk.