Undersökningar av tretton av valarna, funna i Tyskland, visar att de dött av svält eftersom magarna var fulla av plast. Kaskeloten är en tandval och jagar huvudsakligen bläckfisk. Kanske lätt att förväxla med både plastpåsar och fisknät, vilket det fanns gott om i de undersökta magarna. Så mycket att det knappt fanns plats kvar för mer näringsrik föda. Valarna var magra och dog troligen av hjärtfel på grund av svält. Problemet är inte nytt, och inte begränsat till valar. Sköldpaddor och sjöfåglar drabbas också av svält efter att ha fyllt sina magar med vårt mänskliga avfall, omöjligt att bryta ned och göra sig av med.