Oroande rapporter om att stora delar av Barriärrevet har bleknat kommer från experten Professor Terry Hughes i Australien. Det är nu slutet på sommaren i Australien och dessutom ett El Nino-år, så vattnet är ovanligt varmt. Icke desto mindre är det bekymmersamt att korallerna inte längre klarar de regelbundet återkommande El Nino-perioderna menar professor Hughes. Det har sannolikt att göra med att klimatförändringen drivit upp temperaturerna.