Anledningen är att sulfatpartiklar, till skillnad från till exempel sotpartiklar, har en kylande inverkan på klimatet. Den maskerande effekten tycks ha varit särskilt stor över Arktis. Utsläppen av sulfat var som störst i Europa och Nordamerika under 80-talet, men nya regler och lagar har gjort att halterna sjunkit. Forskarna bakom studien understryker hur viktigt det är att snabbt minska utsläppen av växthusgaser för att dämpa klimatförändringen i Arktis.