Ejdern har minskat kraftigt i skärgården de senaste åren, och många har funderat över varför. En möjlig orsak som diskuterats är brist på B-vitamin hos fåglarna. Nu menar SVA att de har resultat som kan förklara nedgången. I en experimentell studie såg man ändrade beteenden hos ejderungar med tiaminbrist. Flera klarade inte av att dyka under vattnet som de normalt sett ska göra och några drunknade. – Slutsatsen blir då att de har ett felaktigt beteende på grund av den låga tiaminhalten. Vi hittar också synliga skador i hjärnan som kan kopplas till tiaminbristen, säger Torsten Mörner. Studien är ännu inte publicerad.