Undersökningen som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket har kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast som slutligen landar i havet. Bildäck är med ca 13 500 ton per år den största utsläppskällan av mikroplaster, därefter kommer granulat från konstgräsplaner med 2 300-3 900 ton per år. Andra källor till mikroplast är syntetfibrer från tvätt, slitage från båtskrov, industriell produktion och hantering av plast, samt hygienartiklar.